Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

okręgowa stacja kontroli pojazdów

W ramach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wykonujemy badania techniczne:
samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów, przyczep i naczep, w tym:

 • okresowe badania techniczne,
 • ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych.
  – badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w którym stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację, która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe (podstawa prawna: Dz.U. Nr 227 z 2003 r. poz. 225 §12 ust. 5)
 • okresowe badanie techniczne po raz pierwszy na terytorium RP,

 

 • dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • badanie pojazdów zabytkowych,
 • pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdów:
  – z instalacją gazową,
  – taksówka, osobowa lub bagażowa,
  – używany jako pojazd uprzywilejowany,
  – do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  – autobusu do 100km/h,
  – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu,
  – w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub elementów powodujących zmianę danych technicznych,
  – po kolizji drogowej,
 • sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
  – pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczep,
  – pojazdu do wykonywania czynności na drodze,
  – pojazdu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób,
  – autobusu miejskiego,
  – autobusu szkolnego,
  – wykonanie numeru nadwozia,
  – wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej i jej umieszczenie.